.1. Informem que l’Associació de Pessebristes de Mataró custodia i tracta les dades que ens proporcionen les persones que entren en contacte amb nosaltres, com per exemple, per telèfon /email o inclús en persona visitant la nostra seu. I ens comprometem a no cedir aquestes dades a tercers.

.2. Informem que l’Associació de Pessebristes de Mataró fa ús d’aquestes dades amb la finalitat de contactar amb aquestes persones tal com han expressat en el moment de facilitar-les.

.3. Informem que l’Associació de Pessebristes de Mataró es fa responsable de la correcta custòdia (tenim un “Delegat de Protecció de Dades”) d’aquestes dades i té l’obligació d’informar de forma clara en quin suport es guarden les dades, durant quant de temps i fuga de dades.

Els voluntaris signaran un “Acord de Confidencialitat” que els facilitarà l’Associació on es comprometran a custodiar les dades que puguin tractar durant les seves activitats.

.4. Informem que l’Associació de Pessebristes de Mataró té la clara voluntat de facilitar a les persones accedir al dret dades d’esborrar, modificar les seves dades en qualsevol moment.

.5. Informem que l’Associació de Pessebristes de Mataró demana a les persones que participen en les activitats de l’entitat el consentiment exprès i, per escrit, per fer-los fotografies i publicar-les tant en medi online com offline. Recordem que en el cas de menors d’edats seran els tutors legals els que tenen que consentir l’ús.