Categoria: Nadal

TALLER DE PESSEBRISME A L’ESCOLA M.D. LOURDES

El passat divendres, i gràcies a la invitació de l’AMPA de l’Escola Mare de Déu de Lourdes de Mataró, membres de l’Associació de Pessebristes de Mataró vàrem estar fent un pessebre popular a l’escola, dins del marc dels diferents tallers que organitza l’esmentada AMPA. Van participar-hi 14 nens i alguns pares i avis. Els nens també varen fer com a manualitat les figures que bastiran el pessebre amb materials senzills.

CAM00955

Voldríem agrair a l’AMPA i a la pròpia escola Mare de Déu de Lourdes l’interès en conservar aquesta tradició tan nostra com és bastir el pessebre, i encoratjar-los a continuar amb el concurs de pessebres que cada Nadal convoca l’escola, doncs possiblement sigui el més antic que es fa a Mataró dins de l’àmbit escolar i, també,  convidar a tots els seus alumnes a què hi participin.

86è CONCURS DE PESSEBRES DE LA CIUTAT DE MATARÓ

LA NOSTRA ASSOCIACIÓ CONVOCA ENGUANY EL 86è CONCURS PÚBLIC LOCAL DE PESSEBRES

Si tens imaginació i t’agrada fer el pessebre, inscriu al concurs el pessebre popular o diorama que has fet a casa, hi ha regals per a tothom ! Podeu fer la vostra inscripció contactant amb nosaltres a través d’aquesta pàgina web.

BASES DEL 86è CONCURS DE PESSEBRES

 1. Poden prendre part en aquest Concurs tots els afeccionats residents a la ciutat. Les obres presentades hauran d’ésser inèdites al Concurs. (LA INSCRIPCIÓ QUEDARÀ TANCADA EL DIA 24 DE DESEMBRE. NO ES PODRÀ ACCEPTAR CAP BUTLLETA QUE NO ESTIGUI DEGUDAMENT COMPLIMENTADA). S’estableixen tres categories (si fossin molts els inscrits, en una d’elles es faria més d’un grup.) :

.- DIORAMES : Seran considerats en aquesta categoria els construïts amb  marc de visió, seguint les normes elementals de la perspectiva. El material amb què hagin estat construïts és indiferent.

.- DIORAMES INFANTILS : Els construïts en forma de diorama per menors de 16 anys. Sempre que sigui possible, es demana que els tres Pessebres premiats en les categories de DIORAMES I DIORAMES INFANTILS, estiguin preparats per ser traslladats a la sala d’exposicions al següent any d’haver participat en el Concurs.

.- POPULARS : Els construïts amb els materials tradicionals com molsa, suro, sorra, terra, pedres i arbustos. Queden exclosos d’aquesta categoria els construïts totalment o en part amb guix i materials manipulats.

Els jurats qualificadors d’aquesta categoria, en la seva visita, faran una selecció dels pessebres per visitar novament els que creguin convenient durant els dies 28 al 31 de desembre a hores convingudes per telèfon, per a la classificació final.

2. Si algun Pessebre, per especial construcció o concepte, no pogués comparar-se o equiparar-se amb els clàssics, s’agruparà en una categoria a part, assignant-li premi, si n’és mereixedor, a criteri del Jurat Qualificador.

3. És condició precisa que el Naixement figuri en lloc ben visible. Seran exclosos del Concurs els que continguin coses impròpies del Pessebre. Cada concursant podrà optar només a un premi. Els concursants que, a més del Naixement, exposin altres quadres, tot el conjunt serà valorat pel Jurat.

4. El Jurat Qualificador classificarà els Pessebres, en les seves categories, per ordre de mèrits, i el veredicte serà inapel·lable. No s’admetran reclamacions si, per absència dels interessats, no pogués realitzar-se la visita. El Jurat Qualificador farà la seva visita als Pessebres inscrits, si Déu vol, EL DIUMENGE DIA 28 DE DESEMBRE AL MATÍ, A PARTIR DE LES 9 HORES.

5. Els pessebristes que durant tres anys seguits o cinc d’alterns obtinguin el primer premi a la categoria de diorama o popular, seran distingits amb la Medalla d’Honor de l’Associació de Pessebristes.

6. Els construïts per pessebristes que, en concursos anteriors, hagin estat guardonats amb la Medalla d’Honor, els inscrits com a col·lectius i els particulars que ho sol·licitin, seran inscrits a la relació de Pessebres visitables pel públic, però es consideraran fora de concurs.

7. El veredicte del jurat estarà visible en el local de l’exposició, carrer de La Riera, 117, el dia 5 de gener.

8. El repartiment de premis serà oportunament anunciat, i els premiats o la persona autoritzada per ells mateixos que no es presentin a recollir el premi, s’entendrà que hi renuncien.

9. En benefici comú, procurin posar EL NOM, ELS DOS COGNOMS, LA CATEGORIA, L’ADREÇA COMPLETA I EL NÚMERO DE TELÈFON. TINGUEU EN COMPTE QUE SOLS ES POT INSCRIURE UN PESSEBRE PER BUTLLETA.

10. El jurat té plenes facultats per resoldre els casos que no s’hagin previst en aquestes bases, i el sol fet de prendre part en aquest concurs suposa acceptar les condicions que s’exposen.

També es pot formalitzar la inscripció enviant un e-mail a pessebristesmataro@hotmail.com.

            Des del dia 25 de desembre, les llistes dels concursants seran visibles al local de l’Exposició. Si s’hagués tramès la butlleta d’inscripció abans del dia 24 i no constés relacionat en aquestes llistes, cal fer l’oportuna reclamació el mateix dia 25 al responsable de l’exposició.

                L’Associació de pessebristes té establert un PREMI A LA CONSTÀNCIA, amb efectes des de l’any 1952, que consisteix en unes medalles que s’atorguen d’aquesta forma : Als pessebristes que durant 10 anys figurin inscrits a les llistes de Pessebres visitables o al concurs local, medalla d’alumini. Als 15 anys, medalla de coure. Als 20 anys, medalla d’argent. Als 25 anys, medalla d’or. Als 40 anys, un pergamí. A qui li correspongui algun d’aquests premis, cal que ho comuniqui per escrit al Sr. Mola, C/Sant Ramon, 55, el qual, prèvia consulta als arxius, resoldrà.

Page 2 of 2

©ASSOCIACIÓ DE PESSEBRISTES DE MATARÓ - Tots els drets reservats 2023 -

Redissenyat per cucadluz.com