Tradicionals Circulars de Tardor.
Publicades a Mataró