Divendres dia 10 de desembre a les 7 del vespre a la sala d’actes de Can Palauet : Conferència “Nadal, el pessebre i el seu simbolisme” 1ª part. A càrrec de Miquel Xancó i Roca, germà de la Salle, filòsof, teòleg i professor de simbologia cristiana.

Tot resseguint els evangelis canònics i apòcrifs i altres escrits medievals, es tractarà de veure la incidència del cicle de Nadal en l’art cristià.

Programa : .- Introducció a l’hermenèutica de la imatge

.- Tres models de pessebres :

El jueu

El clàssic

El modern

.- Aproximació interdisciplinar al Nadal

Cosmologia jueva

El tabernacle del desert

El temple de Salomó

El palau d’Herodes

La casa jueva

Temps i espai

El cicle de les estacions

La corona d’advent

L’arbre de Nadal

Origens del pessebre

Les felicitacions

Els regals (Sant Nicolau)

.- Comentaris als passatges bíblics i canònics i la seva simbologia

Expulsió de Joaquim del temple

Joaquim al desert

Anunciació a Joaquim

Anunciació a Anna

Abraçada davant la porta daurada.

Naixement de Maria

Presentació de Maria al temple

Educació de Maria

El somni de Josep

La vara florida de Josep

“La Posada”

“Lectura del Romance”

Anunciació a Maria

Anunciació al pou de Maria

Visitació a Isabel

Naixement de Jesús

Anunci als pastors

Els Mags o Savis

La guàrdia Herodiana

La matança dels innocents

El camí del temple

La fugida a Egipte

La circumcissió

La presentació de Jesús al temple

Jesús entre els doctors de la Llei

El Baptisme de Jesús

.- Conclusió : Relectura del Nadal en clau creient.